Lekcie

Aká je cena štátu?

Koľko platíte za to, že ste teraz v škole? Koľko Vás stojí údržba ciest? Akou čiastkou prispievate na prekladateľov v Európskom parlamente?

370837
01.04.2012, 20:30

Autorka lekcie: Adriana Vančová, riditeľka gymnázia v Dubnici nad Váhom

Cieľ lekcie

Žiaci si uvedomia podstatu financovania verejných služieb zo strany štátu, chápu potrebu napĺňania príjmovej časti štátneho rozpočtu prostredníctvom daní a orientujú sa v otázkach fiškálnej politiky.

Základné tézy

Príjmami štátneho rozpočtu sú dane od fyzických a právnických osôb, spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty. Služby štátu sú financované prostredníctvom výdavkov štátneho rozpočtu. Slovenská republika nikdy nemala vyrovnaný resp. prebytkový rozpočet, od svojho vzniku pravidelne hospodári s deficitom.

Zdroj: Dioptria / sxc.hu

Časová dotácia

1 vyučovacia hodina

Metódy

Riadená diskusia, analýza textov, práca s internetovou stránkou

Základné pojmy

Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu, dane, rozpočtové kapitoly

Popis aktivít

1. Diskusia – krátka riadená diskusia – vstup do problematiky

Na čo najčastejšie míňate vlastné peniaze – vreckové, výplaty z brigády?
Ktoré položky „zhltnú“ najväčšiu časť príjmu vašich rodičov?
- Na tieto 2 otázky študenti spontánne vedia odpovedať/

Koľko platíte za to, že ste teraz v škole?
Koľko Vás stojí údržba ciest ?
Akou čiastkou prispievate na prekladateľov v Európskom parlamente?
- Môžu odpovedať, že školstvo je zdarma, o cesty sa stará štát, mesto a prekladateľov platí EÚ

2. Predloženie účtu pre každého občana SR

Ak si v bufete kúpite bagetu a colu, čo Vám pri platení dá predavačka ako doklad o zaplatení?
pokladničný blok

Ak rodičia zaplatia nájom, inkaso, telefón internet bankingom zo svojho účtu, aký majú doklad o zaplatení?
výpis z účtu

Účet od štátu – predloženie pokladničného bloku každému študentovi
Na stiahnutie: účet štátu

Ako túto čiastku platíme? Ak nám zamestnávateľ sľúbi plat 800€ mesačne, dostaneme po odpracovaní 1 mesiaca na účet sumu 800€? Cestujem do Egypta a potrebujem pas. Na jeho vybavenie si musím kúpiť kolok. Ak prekročím rýchlosť na diaľnici a zaplatím pokutu, kde skončia tieto peniaze? – Dane, odvody, pokuty, poplatky tvoria príjmy štátneho rozpočtu

Koľko naozaj štátu platíme?
Zaplatením dane z príjmu sa platby štátu nekončia. Pri každom nákupe v obchode, u kaderníka, pri kúpe lístku na vlak, do kina, platbe nájomného, energií, alebo v reštaurácii platíme daň z pridanej hodnoty. Ak si dáme pivo, alebo nejaký iný alkohol, okrem DPH sa v cene premietne aj spotrebná daň. Fajčiar za jednu 3€ krabičku zaplatí štátu viac ako 2€ za spotrebnú daň a DPH. Motoristi platia daň nielen pri kúpe auta a platbe poistného, ale vysoké spotrebné dane sa premietajú aj do cien benzínu a nafty. Štát si príspevok zoberie aj na spotrebnej dani za elektrickú energiu, zemný plyn, uhlie. Okrem toho existuje celý rad miestnych daní a poplatkov, či už za psa, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, komunálne odpady, daň z nehnuteľnosti. Výpočet by bol úplný, ak by sme tu započítali aj poplatky, ktoré platíme na rôznych úradoch, v zdravotníctve, diaľničné známky, koncesionárske poplatky a podobne.

3. Príklady - ako všetci prispievame na výdavky štátu

ZOO
ZOO Bojnice stojí ročne 0,97 milióna Eur zo štátneho rozpočtu. Úžitok z dotácie majú len skutoční návštevníci. Každému na lístok z našich daní prispievame 2,80 Eur. (vstupné pre dospelého je 2,5€). Na ZOO tak prispievajú aj tí, ktorí s väznením zvierat nesúhlasia. Počet návštevníkov - 350 tisíc návštevníkov ročne.

Drahí väzni
Náklady na jedného odsúdeného a obvineného dosahujú 13 662,0 Eur ročne. Na konci roku 2009 dosiahol počet obvinených a odsúdených číslo 9500. V priemere sa o dvoch väzňov staral jeden strážca. Dohromady sa na zabezpečovaní pohodlia a neslobody väzňov podieľalo viac ako 5130 zamestnancov väzeňskej a justičnej stráže. Celkové výdavky na väzeňskú a justičnú správu v roku 2009 dosiahli 0,13 mld. Eur. Na jedného obyvateľa to znamená príspevok z daní 24,0 Eur ročne.

Cena verejnej správy
V Bratislave pracuje v štátom zriadeným rozpočtových organizáciách takmer 20 000 úradníkov. Sídlia v množstve budov, ktoré znamenajú vysoké náklady na údržbu alebo podnájom. Priemerne pripadá na jedného úradníka kancelária s rozmermi 22,7 m2. Pre porovnanie, v súkromnom sektore je to 10-12 m2. Celková kancelárska plocha, ktorú bratislavskí úradníci využívajú, presahuje 440 000 m2. Ak by boli koncentrovaní do 27 poschodových budov, akou je bývalé Presscentrum na obrázku, obsadili by ich 14. Ak by si priestory prenajímali v súlade s trhovou praxou, obsadili by len polovicu.

Vzdelávanie detí
Na základné školy prispievame v roku 2010 sumou 125,0 Eur ročne.Nie je pravda, že základné vzdelanie je zadarmo. Priemerne sú náklady na vzdelávanie jedného žiaka ročne 1 606,0 Eur, ktoré musia uhradiť obyvatelia z daní.

Náboženstvo
Financovanie cirkví a náboženských spoločností stálo v roku 2010 0,04 mld. Eur. Bez ohľadu na vlastné vierovyznanie každý občan prispieva na chod cirkví a náboženských spoločností ročne sumou 6,94 Eur. Náklady na preklady a tlmočenie v inštitúciách EÚ dosahujú 1,10 mld. Eur ročne. Európska únia má v súčasnosti 23 úradných jazykov. Z toho vyplývajú nemalé náklady na preklady a tlmočenie. Každý obyvateľ členskej krajiny EÚ a teda aj Slovák zaplatí priemerne ročne 2,24 Eur za tlmočenie a preklady v EÚ.
Zdroj: www.cenastatu.sme.sk

4. Nakúp si svoj štát

Práca so stránkou www.cenastatu.sme.sk – následná diskusia o tom, prečo žiaci niektoré položky „nekúpili“ – zamyslenie sa nad možnosťami štátneho rozpočtu, motivácia k nasledujúcej téme – PLUS ČI MÍNUS – vyrovnaný rozpočet, štátny dlh.

Záver

Čo dostávame od štátu za to, že väčšina nášho príjmu skončí v štátnej pokladnici? Z našich peňazí štát financuje zdravotníctvo, sociálne služby, školstvo, vedu, armádu, políciu, súdnictvo, dopravnú infraštruktúru. Zabezpečuje naše zastúpenie v rôznych organizáciách a štátoch, podporuje rozvoj kultúry, regiónov a mnoho iného. A zabezpečuje to z peňazí, ktoré pochádzajú od ľudí, ktorí pracujú alebo podnikajú, ktorí míňajú na spotrebu.

Ilustračné foto - Dioptria / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND