Novinky

Akreditácia vzdelávacieho programu pre učiteľov

Aplikácia diskusných metód pri výučbe ekonómie v rámci rôznych predmetov a pri vedení diskusných klubov

371162
04.04.2012

Organizátor projektu

Spoločnosť TREND Representative, s.r.o., je od júna 2011 držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR na poskytovanie kontinuálneho vzdelávanie pedagógov zapojených do projektu Myslím ekonomicky.

Názov vzdelávacieho programu

Rozvoj komunikačných zručností a metodická podpora učiteľov ekonomických predmetov

Počet prideľovaných kreditov

10 kreditov

Druh kontinuálneho vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania

Prezenčná forma: 5-dňový tréning kombinujúci odborné prednášky so zážitkovou formou vzdelávania (pracovné dielne), trvanie 40 hodín.

Hlavný cieľ

Naučiť sa aplikovať diskusné metódy pri výučbe ekonómie v rámci rôznych predmetov a pri vedení diskusných klubov podľa metodiky programu Myslím ekonomicky.

Obsah

Prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov.

Ilustračné foto na titulke - cobrasoft / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND