Novinky

Hľadáme stredoškolské učiteľky a učiteľov

Projekt Myslím ekonomicky ponúka vzdelávací program pre učiteľov, ktorý funguje už od roku 2007

393840
08.05.2013

Ponuka vzdelávania pre učiteľov

Hľadáme stredoškolské učiteľky a učiteľov, ktorí so študentmi radi diskutujú.

Projekt Myslím ekonomicky ponúka vzdelávací program pre učiteľov, ktorý funguje už od roku 2007. Pod oficiálnym názvom DISKUSIA AKO METÓDA UČENIA je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva. Za absolvovanie 4-dňového tréningu účastníci získajú 10 kreditov.

Nám ale nejde o kredity, a hľadáme takých učiteľov, pre ktorých tiež nie sú na prvom mieste. Ak sa teda chcete prihlásiť a máte pochybnosti – obráťte sa na niektorých z našich absolventov. Zoznam všetkých nájdete tu. Alebo sa opýtajte priamo odbornej garantky programu z MPC v Trenčíne: Miroslava Jakubeková: jakubekova@gmail.com

Program iniciuje na stredných školách realizáciu pravidelných diskusných klubov. V školskom roku 2012/2013 je doň zapojených viac ako 80 škôl a 1500 študentov. Doteraz prešlo diskusnými klubmi viac než 5000 študentov. Vzdelávací tréning pre učiteľov absolvovalo viac než 200 učiteľov.

V kontexte prebiehajúcej reformy školstva program bezplatne ponúka odskúšaný a kompletný balík metodických materiálov na to, aby mohol byť na Vašej škole zaradený do školského vzdelávacieho programu.

Zaregistrovať sa môžete tu

V septembri 2013 sa tak môžete zúčastniť akreditovanej vzdelávacej aktivity na tému „Diskusia ako metóda učenia“ a začnite s ekonomickým vzdelávaním svojich žiakov od nového školského roku inak.

Aj s pomocou ekonomických titulov TREND a PROFIT pre každého žiaka zadarmo.

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND