Novinky

Súťaž pre študentov

Hodnotiť sa bude schopnosť študentov presvedčivo argumentovať, pohotovo prezentovať vlastné názory a tiež originalita v prístupe k jednotlivým témam.

394800
24.05.2013

Vážení učitelia,

dúfame, že diskusie s vašimi žiakmi úspešne prebiehajú a prinášajú aj výsledky vo forme lepšej pripravenosti žiakov pohotovo, uvážlivo a vecne diskutovať. Aby ste vy a vaši študenti mohli zúročiť snahu a prácu v diskusných kluboch, rozhodli sme sa zorganizovať diskusnú súťaž, ktorá sa bude konať 20. Júna 2013 od 9.00 do 16.00 v priestoroch súkromného gymnázia Mercury na Zadunajskej ulici 27 v Bratislave - Petržalke.

Súťaž je zameraná na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, hodnotiť sa bude schopnosť študentov presvedčivo argumentovať a podložiť svoje argumenty faktami, pohotovo prezentovať vlastné názory a tiež originalita v prístupe k jednotlivým témam.   

Súťažiť bude 16 dvojčlenných tímov z celého Slovenska.

Program súťaže Myslím ekonomicky:

9.00 – 9.30          Registrácia účastníkov, ranná káva.

9.30 – 10.45        1. kolo – prezentácie. 7 minútové prezentácie jednotlivých tímov na vopred určenú tému (téma bude zaslaná účastníkom týždeň pred súťažou). Do ďalšieho kola postupuje 8 tímov, ktoré budú rozdelené po 4 do dvoch skupín (skupina A, skupina B)

10.45 – 11.00      Prestávka

11.00 – 11.25      Príprava na 2. Kolo. Zadanie téz do debaty v 2. kole. 1 téza pre etapu A (4 tímy) a 1 (iná) téza pre etapu B (4 tímy). Účastníci dostanú tiež inštrukcie pre postup v debate pre 2. kolo. Súťažiaci budú mať na prípravu 25 minút.

11.25 – 12.10      2. kolo - oxfordská debata. Súťaž pokračuje v dvoch etapách: A a B. Etapa A trvá 20 minút (11.25 – 11.45), po nej nasleduje etapa B (11.50 – 12.10). 2. Kolo bude prebiehať na spôsob oxfordskej debaty – 2 tímy vystupujú proti sebe – Tím Za a tím Proti debatuje o určenej téze. Do 3. kola postupujú dva víťazné tímy z každej etapy (dokopy 4 tímy).

12.15 – 13.00     Obed

13.00 – 13.30     Príprava na 3. kolo. Zadanie tém pre 3. kolo. Súťažiaci budú mať na prípravu 30 minút.

13. 30 – 14.00    3. kolo – prezentácie. Súťaž pokračuje v dvoch etapách: A a B. Etapa A trvá 15 minút (13.30 – 13.45), po nej nasleduje etapa B (13.45 – 14.00). Formát: 5 minútová prezentácia na zadanú tému + 10 minútová diskusia s porotou. Do finále postupujú dva víťazné tímy z jednotlivých etáp.

14.00 – 14.20     Prestávka

14.20 – 15.00     4. kolo – FINÁLE: 40 minútová moderovaná diskusia na témy z predchádzajúcich kôl súťaže

15.00 – 15.10     Prestávka, vyhodnotenie finále porotou

15.10 -  16.00     Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov

Ďalšie informácie

Porota: Porotu súťaže budú tvoriť: zástupcovia redakcie TRENDu, člen tímu projektu Myslím ekonomicky, učitelia a tiež prizvaní hostia z externého prostredia.

Ceny: Súťažiť sa bude o hodnotné vecné ceny – napríklad pre 2 víťazov sú pripravené notebooky a tiež celoročné predplatné TRENDu a PROFITu. Hodnotné ceny získajú prvé 4 tímy, všetkých 16 tímov od nás dostane symbolický darček.

Obed a občerstvenie pre súťažiacich aj pre učiteľský sprievod je zabezpečené.
Nepreplácame cestovné náklady.

Prihlášky do súťaže zasielajte emailom na mailovú adresu fedor.blascak@gmail.com. Stačí zaslať správu, v ktorej potvrdíte záujem o účasť a uvediete mená 2 študentov a tiež to, či s nimi prídete ako sprievod.

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND