Novinky

Prvá cena za diskusiu

Prvý ročník súťaže v schopnosti pohotovo niečo vysvetliť vyhrali študentky z gymnázia v Hnúšti a chlapci z gymnázia v Dubnici nad Váhom.

399234
03.09.2013

V šiestom ročníku projektu Myslím ekonomicky usporiadali jeho organizátori prvýkrát diskusnú súťaž pre študentov, ktorí prišli zo 16 stredných škôl spomedzi viac než 80, kde projekt v roku 2013 celoročne fungoval.

V Bratislave sa tak na konci júna 2013 zišlo 32 študentov. Súťažilo sa v dvojčlenných tímoch a študenti si vyskúšali viacero formátov: vlastné prezentácie naživo pred publikom aj porotou, v semifinále oxfordskú debatu a vo finále diskusiu pri okrúhlom stole. Napríklad o otázkach, či a ako môže vláda podporiť rast HDP, či má Slovensko zotrvať alebo vystúpiť  z EÚ alebo či  spoplatnenie vysokoškolského štúdia zlepší vysoké školstvo na Slovensku.

Víťazmi sa stali Jaroslav Červinka a Filip Ondráš z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a Alexandra Stellmachová a Dominika Giertliová z Gymnáziá Mateja Hrebendu v Hnúšti. Do svojich ďalších štúdií si za to odniesli notebooky DELL. Ceny im za Nadáciu Slovenskej sporiteľne odovzdala  Marta Krejcarová, členka správnej rady Nadácie a Mariana Butkovská, riaditeľka marketingu a komunikácie vydavateľstva TREND Holding.

Víťazných študentov vyučovali a sprevádzali pedagógovia  - Naďa Michálová  z Gymnázia Mateja Hrebendu a Adriana Vančová, riaditeľka Gymnázia v Dubnici nad Váhom.

Základným zámerom projektu je metodická podpora učiteľov v diskusii ako metóde učenia, aby mohli lepšie viesť svojich študentov k schopnostiam konštruktívne diskutovať a vecne argumentovať, prevažne na ekonomické témy. Pri učení sa diskusiou pritom ide tiež o schopnosť prezentovať svoje názory kultivovaným spôsobom.

Metóda diskusie ako vyučovacia technika sa dá použiť prakticky všade. Minulý školský rok prebehol tento projekt vo vyše 110 školských kluboch.

Predmet Myslím ekonomicky je viac než na desiatke škôl súčasťou vzdelávacích školských programov, ale prebieha tiež aj formou krúžkov, školských klubov alebo ako súčasť vyučovacích hodín ekonomických predmetov či občianskej náuky.

Od roku 2007 bolo v rámci projektu vyškolených vyše 160 pedagógov stredných škôl a zapojili sa doň tisícky stredoškolských študentov.

---

Súťaž sa konala v priestoroch Súkromného gymnázia Mercury v Bratislave. Ďakujeme.

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND