Novinky

Rastieme

Program je najpopulárnejší na gymnáziách, nasledujú študenti obchodných akadémií, no fungujeme tiež na viac než 20tich odborných školách.

383393
25.10.2012

V tomto školskom roku dosiahol projekt aktuálny rekord – na slovenských stredných školách funguje 96 diskusných klubov.

Program Myslím ekonomicky aktívne realizuje 78 učiteľov na 72 stredných školách. V 95 diskusných kluboch sa učí diskutovať a argumentovať viac než 1600 študentov.

Každý týždeň odchádza na školy 300 výtlačkov týždenníka TREND a každý druhý týždeň k tomu navyše viac než 500 Profitov.

Minuli sa nám tiež zásoby už tretieho vydania Sprievodcu študenta diskusným klubom (doteraz viac než 6000 ks). Bude preto nasledovať štvrté.

Program je najpopulárnejší na gymnáziách, nasledujú študenti obchodných akadémií, no fungujeme tiež na viac než 20tich odborných školách.

Už takmer 20 škôl si predmet Myslím ekonomicky osvojilo do svojho školského vzdelávacieho programu. Tam existuje ako samostatný (povinne voliteľný) predmet.

Ďakujeme všetkým učiteľom a študentom, ktorí sa každý týždeň usilujú a vzájomne presviedčajú, že autorita sa dá pestovať aj bez hierarchie. Špeciálne ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá je v tom od začiatku (2007) s nami.

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND