Novinky

Rozsah projektu v školskom roku 2013/2014

411070
11.02.2014

V septembri 2013 sme v diskusii ako metóde učenia vyškolili ďalších 20 učiteľov a učiteliek.

Od roku 2007 naším tréningom prešlo celkovo viac než 180 učiteľov a učiteliek, ktoré prostredníctvom diskusie vzdelávali viac než 5 tisíc študentov.

Rozsah a pôsobnosť projektu v  školskom roku 2013/2014 ilustrujú tieto čísla:
Počet zapojených škôl: 68
Počet aktívnych učiteľov: 72
Počet diskusných klubov na školách: 96
Počet zapojených študentov: 1200

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND