Novinky

Rozviažme školám ruky

Ako učiť učiteľov a v čom? Pozrite si trailer o vzdelávaní učiteľov v diskusii ako metóde učenia.

372798
03.05.2012

Projekt v kocke

Počet zapojených škôl: 3 (Gymnázium v Žiline a v Dubnici nad Váhom a SPŠ Košice)
Počet vyškolených pedagógov
: 47
Počet tréningových dní
: 9
Počet udeľovaných kreditov:
10
Profesionálny koučing vedenia škôl:
3

Pracovná cesta do Fínska: 3 dni
Zloženie delegácie:
3 riaditelia škôl, 1 novinár, 2 pedagogickí experti a 1 podporný list z Ministerstva školstva SR
Počet navštívených fínskych škôl:
5
Počet hodín strávených na fínskych školách:
16
1 seminár na Finnish board of education, Helsinki (3 hod.)

Pozrite si trailer k projektu:

Prezentácia na stiahnutie tu

ilustračné foto na titulke svillen001 / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND