Slovník

Aa

Absolútna výhoda

Absolútna výhoda znamená, že človek (firma, krajina) je v niečom absolútne lepšia ako iní ľudia (firmy, krajiny).

Ad valorem (daň, clo)

Je to daň alebo clo určené reálnou hodnotou nehnuteľnosti či vlastníctva. Ad valorem dane predstavujú dane z majetku, alebo aj clo z dovážaných tovarov. Takéto dane predstavujú hlavný príjem verejného či štátneho rozpočtu.

Adam Smith (1723 - 1790)

Bol škótsky ekonóm a filozof; zakladateľ modernej ekonómie; na jeho dielo nadväzovali ďalší ekonómovia ako napríklad John Stuart Mill, David Ricardo, Alfred Marshall, či dokonca aj Karl Marx.

Alokačná funkcia ceny

Ľudia rozmiestňujú (alokujú) svoje výrobné faktory - prácu, pôdu, kapitál - tam, kde sú lepšie zhodnocované.

Arbitráž

Obchodník nakupuje na lacnom trhu, aby predal na drahom trhu. V dôsledku arbitráže sa ceny na trhoch vyrovnávajú.

Asymetrická informácia (na trhu)

Jeden alebo viacej účastníkov trhu majú informáciu, ktorá im poskytuje výhodu voči ostatným účastníkom trhu.

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND